Grov hvitvasking, dekkhistorie og beach volley i Brasil

Grov hvitvasking, dekkhistorie og beach volley i Brasil

Sinopse

Hovedpersonene i denne fortellingen er et par, Jukka og Riitta, som sammen hadde planlagt både forbrytelsene og tildekkingen av dem. Disse to får lov å bli med i denne boken på grunn av hva de har gjort, siden handlingene deres var meget spesielle i den finske kriminalitetshistorien både med tanke på deres økonomiske gevinst, og ikke minst på grunn av at en betydelig del av gevinsten deres ble returnert tilbake til staten allerede i etterforskningsfasen. Saken er også interessant på grunn av at prosessen gikk gjennom mange ulike rettsinstanser. Høyesterett løste saken 20. juni 2012 med domsnummer R2011/205, så på den måten har denne fortellingen nådd et punktum. Men vi kan bemerke at saken har blitt klaget inn til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.