Hazard i dwa serca

Hazard i dwa serca

Sinopse

Quintus Tiverton po d?ugiej podró?y szuka noclegu w taniej zagrodzie. Niestety wszystkie pokoje s? zaj?te. W?a?ciciel w ko?cu proponuje jednak m?odemu, angielskiemu arystokracie strych. Quintus pomimo tego, ?e jest bardzo przystojnym, uwodzicielskim i zamo?nym d?entelmenem, zm?czony podró?? godzi si? na nocleg na strychu. Kiedy uda? si? na miejsce spoczynku, zacz??y go niepokoi? g?osy dochodz?ce z pokoju za ?cian?. By?y to g?osy dwóch kobiet jeden z nich by? surowy i ostry, a drugi lito?ciwie prosi? o zaprzestanie bicia i obiecywa?a pos?usze?stwo. Gdy nasta?a cisza arystokrata postanowi? i?? sprawdzi?, co si? wydarzy?o. W pokoju obok spotka? m?od?, bezbronn? dziewczyn?, która te? by?a Angielk?. Nazywa?a si? Selina i pomimo tego, ?e pocz?tkowo nie chcia?a zwierza? si? ze swoich k?opotów, w ko?cu postanowi?a opowiedzie? swoj? smutn? i pe?na tragizmu historie. Osierocona, zmanipulowana przez podst?pn? kobiet?, która wykorzysta?a j? do zarobku, zmuszona do dramatycznych kroków dziewczyna znajduje si? potrzasku. Czy Quintus jej pomo?e? Czy uda jej si? uciec od swojej oprawczyni? Czy uniknie kary za pope?nione wcze?niej przewinienia?