K jak Klara 12 - W stajni

K jak Klara 12 - W stajni

Sinopse

Klara uwielbia sp?dza? czas w stajni. Najch?tniej codziennie z Juli? odwiedza?aby konia Frej?. Ró?a woli je?dzi? do klubu i szy?apaszki dla trzech przyjació?ek.Klara i Julia próbuj? namówi? Ró??, ?eby pojecha?a z nimi. Ci??ko j? przekona?.Tymczasem kuzynka Julii obiecuje dziewczynkom, ?e mog? przejecha? si? na Freji...Dwunasta ksi??ka z serii o Klarze i jej przyjació?kach.Ksi??ki mo?na czyta? niezale?nie od siebie.