K jak Klara 7 - Tak mi przykro

K jak Klara 7 - Tak mi przykro

Sinopse

Zbli?aj? si? urodziny Klary. Marzy o króliku. O takim, jakiego ma Ró?a. Ale tata Klary w?a?nie straci? prac?. I rodzice ca?y czas k?óc? si? o pieni?dze. Klara uwa?a, ?e powinna poprosi? o co? bardziej po?ytecznego ni? zwierz?tko.. Pewnego dnia dochodzi do wypadku...'Tak mi przykro' jest siódm? ksi??k? z serii o Klarze i jej przyjació?kach. Ksi??ki mo?na czyta?niezale?nie od siebie.