K jak Klara 9 - Obóz

K jak Klara 9 - Obóz

Sinopse

Klara jedzie na obóz. Nie mo?e si? ju? doczeka?. Ró?a p?acze w autobusie. Mo?e t?skni za domem? Klara chcia?aby j? pocieszy?, ale nigdy nie ma na to czasu, bo dzieje si? tyle fajnych rzeczy. Podczas poszukiwana skarbów, okazuje si? nagle, ?e Ró?a znikn??a.Dziewi?ta ksi??ka z serii o Klarze i jej przyjació?kach. Ksi??ki mo?na czyta? niezale?nie od siebie.