Serce kobiety

Serce kobiety

Sinopse

Zbiór krótkich nowel o silnych mieszkankach i mieszka?cach Pó?nocy. Mro?ny klimat Alaski odbija si? na ?yciu i charakterach ?yj?cych tam ludzi. Walka z ekstremalnymi warunkami przyrody przeplata si? z opowie?ciami o cz?owieku. Na tle ?nie?nych krajobrazów rozwijaj? si?, nierzadko pe?ne po?wi?cenia, relacje damsko-m?skie. Szczególn? rol? odkrywaj? tu kobiety Pó?nocy. Niezwyk?a m?dro?? i odwaga tych, którym przysz?o odnale?? si? nie tylko w surowym klimacie, ale i w otoczeniu wyj?tkowo gruboskórnych m??czyzn porywa czytelników w g??b, bij?cego szybko i gor?co, tytu?owego serca kobiety.