Tajemniczy ogród

Tajemniczy ogród

Sinopse

Mary Lennox nie nale?a?a do grzecznych dziewczynek. Od ma?ego nie szanowa?a s?u?by i by?a niemi?a dla otoczenia. W wieku dziesi?ciu lat straci?a rodziców i zmuszona by?a opu?ci? Indie, w których mieszka?a. Przenosi si? do angielskiej posiad?o?ci wuja, która zdaje si? pe?na tajemnic. Pocz?tkowo Mary stara si? zachowywa? tak, jak w Indiach. Stopniowo jednak zmienia nastawienie zarówno do s?u?by, jak i do swojego pobytu w Anglii. Pewnej nocy dziewczynka pod??a za p?acz?cym g?osem. Tak poznaje Colina, hipochondrycznego kuzyna. Dzieci nawi?zuj? ni? porozumienia, wspólnie odkrywaj?c zdrowotn? moc natury w tajemniczym ogrodzie. „Tajemniczy ogród' to jedna z najbardziej cenionych powie?ci ?wiatowej literatury dla dzieci. Opowiada o mocy przyja?ni i pozytywnego nastawienia, które w po??czeniu ze ?wiatem natury pozwalaj? przemieni? ka?de zatwardzia?e serce oraz odmieni? niejeden los.